Stenarkitektur
300 SEK

Rasmus Wærn

Den svenska berggrunden har gett landet ett rikt och varierat material att bygga med. Stenen finns i både på stadens golv och i den sofistikerade arkitektur där avancerade bearbetningar skapat särskilda kvaliteter. I boken Stenarkitektur beskriver arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn ett fyrtiotal byggnader och stadsrum där stenen använts särskilt genomtänkt samt några av de platser från vilka stenen härstammar. Fotografen Patrik Lindell har tolkat stenens karaktär i suggestiva fotografier som gör boken till en berättelse i såväl bild som ord. Exemplen spänner från Kilforsens kraftstation i norr till Svenska ambassaden i Berlin i söder, från 1100-talet i Våmbs kyrka till det helt nya Sjövikstorget. Stenen är dock tidlös, varför alla miljöer valts för deras nutida kvaliteter. Boken är utgiven tillsammans med Stenindustrins forskningsinstitut. 

Foto: Patrik Lindell
Form: Matilda Plöjel
ISBN: 978-91-85581-52-8
Utgiven: 201103
Sidor: 164
Format: 240 x 292
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska