Sten i detalj - utemiljö
255 SEK

Syftet med denna bok är att inspirera och förenkla arbetet för beställare av natursten i konstruktioner i vår utemiljö. De exempel som visas i boken är inte specialtillverkade för en viss plats, utan skulle kunna fylla en eller flera funktioner på andra platser. Rena utsmyckningar eller konstverk behandlas därför inte i denna bok. Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur, vars syfte är att vara ett inspirerande och illustrerande komplement till den tekniskt strikta Stenhandboken framtagen av Stenindustrins Forskningsinstitut. 

Text: Bensch, Åsa
Text: Fors, Hanna
Form: Plöjel, Matilda
ISBN: 978-91-85581–56-6
Utgiven: 201109
Sidor: 200
Format: 153 x 208
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska