Sten i detalj - byggnader
255 SEK

Boken Sten i detalj – byggnader ingår i trilogin Stenarkitektur och ger cirka 200 exempel på goda funktioner/lösningar/detaljer med natursten genom över 300 bilder med beskrivningar. Den visar hur natursten kan uppfylla höga krav på estetik, funktion och hållbarhet för golv, entréer, innertrappor, väggbeklädnad, inredningsdetaljer, fasader, portaler, yttertrappor med mera. Författare är arkitekterna tillika professorernaKerstin Barup och Mats Edström. Boken vänder sig till arkitekter, projektörer och beställare som en inspirationskälla. Bilderna är tänkta att kunna användas som ett första underlag, kring vilka man kan diskutera och påbörja sin egen utformning av naturstenskonstruktioner. I boken finns en kortfattad och schematisk teknisk beskrivning av natursten och en kortare ordlista.


Text: Barup, Kerstin
Text: Edström, Mats
Form: Plöjel, Matilda
ISBN: 978-91-85581-57-3
Utgiven: 201505
Sidor: 215
Format: 153x208
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska