Rom - arkitektur och stad
295 SEK

Rom har varit föremål för otaliga skildringar ändå fyller denna bok ett stort tomrum. Arkitektur och stad har aldrig tidigare beskrivits i ett sammanhang från antiken till vår tid, där även de senaste 20 årens arkitektur presenteras. Drygt 380 bilder och långa bildtexter gör boken till en spännande vandring i Rom. Det rika bildmaterialet skildrar stad och arkitektur med en närhet så som man kan uppleva Rom idag. Samtidigt ger texterna en sammanflätad arkitektur- och stadsbyggnadshistoria som belyser de uppgifter arkitekter och stadsbyggare fått ta sig an i Roms unika stadsmiljö under olika tider.

Arkitekterna Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur har båda varit verksamma som professorer under lång tid. De har erfarenheter från 20 års undervisning av blivande arkitekter och ingenjörer på plats i Rom vilket bidrar till bokens kunskapsrika och levande skildring av staden Rom och dess arkitekturhistoria från antiken till vår tid.

Text: Gunilla Linde Bjur
Text: Hans Bjur
Foto: Hans Bjur
Form:  Michel B. Hjorth
ISBN: 978-91-85581- 94-8
Utgiven: 201509
Sidor: 256
Format: 220 x 276
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska