Lilienbergs Stad - Göteborg 1900-1930
308 SEK

Text: Hans Bjur
Foto: Krister Engström  

De flesta och kanske också de förnämsta svenska exemplen på helgjutna, konstnärligt högtstående stadsplaner från tidigt 1900-tal skapades i Göteborg då Albert Lilienberg var stadens förste stadsingenjör. Några exempel på platser och stadsmiljöer gestaltade av honom är Götaplatsen, Nedre Johanneberg, Änggården, Landala egnahem, Kungsladugård, Majorna, Bagaregården, Gamlestaden, Brämaregården och Örgryte villastad. Allt var präglat av den internationellt uppmärksammade stadsplanekonst som Lilienberg tillämpade under sina dynamiska år i Göteborg.

I denna rikt illustrerade bok speglas mångårig forskning av arkitekt Hans Bjur, professor emeritus i stadsbyggnad. Tillsammans med fotograf Krister Engström skildras hur tre decenniers stadsbyggnadskonst ännu utgör en hållbar och älskad del av Göteborgs identitet.


Text:
 Hans Bjur
Foto: Krister Engström
Form: Åsa Waldton
ISBN: 978-91-87553-23-3
Utgivning: 201801
Sidor: 256
Format: 220x276
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska