Kalkens hemligheter - teknik och historia
259 SEK

Vid restaurering av ruiner uppstår ofta problem med det nya kalkbruket som fryser sönder. Paradoxalt nog finns det i allmänhet gammalt originalkalkbruk i samma ruin som klarar sig utan skador. Det var med denna erfarenhet som sökandet efter Kalkens hemligheter startade för 25 år sedan.

I boken har Krister Berggren dokumenterat och sammanfattat en väsentlig del av sina kunskaper och yrkeserfarenheter från kalkområdet. Materialet kan intressera såväl tekniskt som kulturhistoriskt orienterade personer inom fältet. Boken har förutsättningar att bli ett framtida referensverk om kalk och kalkbruk då den samlar resultaten av såväl privatfinansierad teknisk-historisk forskning som ett kvalificerat yrkeslivs praktiska restaureringserfarenheter från flera av kulturmiljöns viktigaste objekt.


Text: Berggren, Krister
Foto: Berggren, Krister
Form: Ånestrand, Sara
ISBN: 978-91-87553-26-4
Utgivning: 201710
Sidor: 195
Format: 200x265
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska