HOMO SAPIENS
149 SEK

Homo Sapiens betyder ”vis människa” eller ”tänkande människa”. Vad är det att vara en människa? Några utmärkande drag är artens anpassningsbarhet och förmåga till abstrakt tänkande. Alla människor är olika. Fastän vi alla är olika vill man ofta betrakta oss som vi vore lika – eller som om vi enkelt kunde indelas i kategorier. Vad skulle egentligen hända om vi blev anpassade och stöpta i samma form? Boken visar på ett roligt och tänkvärt sätt våra olikheter samt betonar vikten av mångfald och värdet att få vara unik som människa. Boken utkom första gången år 1970. Illustrerad med enkla skisser.

Text: Curt Borgenstam 
Form: Michel B.Hjorth
Illustration:  Curt Borgenstam
ISBN: 978-91-85581-92-4
Utgiven: 201609
Sidor: 64
Format: 210x225
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska