Göran Lindahl - Ett annat perspektiv
0 SEK

Leif Jonsson

UTKOMMER MARS 2019


Göran Lindahl (1924-2015) var under en lång period, från 1950-talet och fram till sin död, en tongivande och allmänt högt respekterad gestalt. Genom sin intellektuella stringens och spänst, breda kunskap samt engagerade lärar- och forskargärning har han på avgörande sätt påverkat flera generationers arkitekter och studerande, men också den offentliga opinionen genom sin journalistiska verksamhet. Hans många projekt och skrifter speglar det händelserika skeendet då det svenska samhället och särskilt bebyggelseutvecklingen skiftade under påverkan av växlande demografiska, ekonomiska och estetiska faktorer. Som arkitekturhistoriker har Göran Lindahl också bidragit med banbrytande och djupträngande studier, främst om 1600-talets konst, arkitektur och trädgårdskonst samt om kyrkor från olika tider.

Text: Leif Jonsson
Form: Sture Balgård
ISBN: 978-91-87553-37-0
Utgivning: 201903
Sidor: 400
Format: 185x225
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska