Carl Fredric Adelcrantz försvarstal i statsdeputationen den 8 juli 1772 rörande slottsbygget
199 SEK

Bo Vahlne  

Carl Fredric Adelcrantz var en av de främsta arkitekterna i Sverige under 1700-talets andra hälft. Mest känd är han kanske idag för Kina slott och Drottningholmsteatern. Störst kunglig heder visades honom 1782 under invigningen av hans operabyggnad vid Gustav Adolfs torg, den som så sorgligt revs kort före sekelskiftet 1900. Hans levnadsbana kantades dock av svårigheter, inte minst uppkomna genom en obegränsad lojalitet gentemot både uppdragsgivare och underställda konstnärer och hantverkare. I denna lilla volym får han själv komma till tals efter seglivade anklagelser om misshushållning i tjänsten som överintendent med ansvar för det stora slottsbygget i Stockholm.

Adelcrantz  försvarsinlaga kommenteras av fil.dr Bo Vahlne, som tidigare varit chef för Kungl. Husgerådskammaren och under fyra decennier arbetat med inredningarna på de kungliga slotten.

Text: Bo Vahlne
Form: Sture Balgård
ISBN: 978-91-87553-22-6
Utgiven: 201705
Sidor: 120
Format: 135X202
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska