Azorerna Nio öar mitt i Atlanten
295 SEK


Otto Hermelin
Martin Jakobsson

För nästan 600 år sedan upptäcktes Azorerna och allt sedan dess har människor fascinerats av ögruppen. De första portugisiska upptäckarna såg inte bara det strategiska värdet i en utpost mitt i Atlanten, utan även öarnas överväldigande och vackra natur. Denna bok kom till för att ge kunskap om de bakomliggande orsakerna till att vulkaner brutit genom vattenytan från flera kilometers vattendjup och bildat de nio öarna. För den som inte är geolog kan det krävas en förklaring på varför det finns nio öar som ligger mitt i Atlanten mellan Europa och Nordamerika nästan 140 mil väster om Portugal, det vill säga till synes mitt i ingenstans.

Materialet är samlat under en lång tid av geologerna Otto Hermelin och Martin Jakobsson, båda verksamma vid Stockholms Universitet. Boken är rikt illustrerad med en mängd vackra bilder. 

Text: Otto Hermelin
Text: Martin Jakobsson
Foto: Otto Hermelin
Foto: Martin Jakobsson
Form: Petra Meyer Linderoth
ISBN: 978-91-85581-35-1
Utgiven: 201003
Sidor: 288
Format: 240 x 225
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska