FRAKTFRITT FRÅN 200 KRONOR!


VI ERBJUDER ÄVEN FAKTURABETALNING
Balkong Förlag
Vägar - Historia - Teknik - Material

Vägar - Historia - Teknik - Material

320 SEK

Den här titeln är slut och går endast att köpa i vår webbutik.

Då vi reser på det svenska vägnätet kommer vi medvetet eller omedvetet i kontakt med vår gemensamma väghistoria. Mötet visar sig ofta som spår efter äldre vägsträckningar i landskapet och enstaka äldre skyltar eller så kan vi se gamla vägräcken och milstolpar som kantar vägarna. Författaren tar med läsaren på en redogörelse som kortfattat tar avstamp i det äldre vägnätets utveckling för att via det gryende industrisamhällets utmaningar i mitten av 1800-talet övergå till en beskrivning av den explosionsartade tekniska utvecklingen under 1900-talet. Vägbyggandets standardisering, 1940-talets förstatligande av vägbyggande och underhåll, efterkrigstidens storskaliga expansion samt de senaste decenniernas trafiksäkerhetsmässiga satsningar är givna ämnen, men även mindre kända vägrelaterade företeelser berörs. Grunden för bokens historiska framställning utgörs av Trafikverkets vägtyps- och epokindelning som är basen för det omfattande kulturvägsarbetet som bedrivs inom verket. Boken är rikligt illustrerad med nytagna och äldre fotografier och med mer tekniska illustrationer.

OM TITELN

Text: Ahlberg, Sven Olof
Foto: Ahlberg, Sven Olof
Form: Ånestrand, Sara
ISBN: 978-91-87553-13-4
Utgiven: 201609
Sidor: 240
Format: 210x225
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska