Tillbaka till utopin - en bok om Ralph Erskines arkitektur i norr
205 SEK

Tillbaka till utopin är en konstbok som handlar om Ralph Erskines byggnader i norra Sverige. De här byggnaderna, som uppfördes under 50- och 60-talet, var på många sätt nydanande. Med dem ville Erskine skapa en arktisk arkitektur. Ett byggande anpassat till nordliga klimatförhållanden. Boken handlar om dessa byggnader. Om platserna de byggdes på och tankarna som format dem. Men detta är ingen vanlig bok om arkitektur. Med hjälp av utklippta bilder, poesi och kollage har Axel Larsson skapat en utforskande stämning, en känslomässig koppling till det byggda. Han menar att – Bilden är alltid skapad, aldrig tagen.

Text: Axel Larsson
Foto: Axel Larsson
Form: Axel Larsson
ISBN: 978-91-87553-33-2
Utgivning: 201809
Sidor: 72
Format: 245x238
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska