FRAKTFRITT FRÅN 200 KRONOR! NU KAN DU ÄVEN BETALA MOT KLARNA FAKTURA HOS OSS!

BESTÄLL DINA BÖCKER INNAN DEN 15 DECEMBER FÖR ATT FÅ DIN LEVERANS INNAN JUL!
INGA LEVERANSER SKICKAS FRÅN WEBBUTIKEN MELLAN DEN 20 DECEMBER OCH 2 JANUARI.
Balkong Förlag
Stadsbyggnad gånger hundra

Stadsbyggnad gånger hundra

200 SEK
Som stadsplanerare är det extra viktigt att kunna urskilja och motivera ingrepp i just den fysiska strukturen. Identiteten hos en stad, en stadsdel, ett kvarter eller en plats är viktig att kunna avläsa och beskriva vid en kommande förändring. Storlekar i den byggda miljön måste alltid relateras till människans storlek och avstånd i den byggda miljön måste alltid relateras till människans rörelsehastighet.
En stor svårighet vid avläsningen och bedömningen är om identiteten i huvudsak är verksamhetsanknuten och därmed lätt kan förändras eller om identiteten i grunden bygger på stadens fysiska struktur där markägoförhållanden och infrastrukturer med gator och torg är mer kostsamma och svårare att förändra. Här ges 100 råd till alla stadsplanerare. 

Text: Hansson, Bengt
Text: Wiberg, Ruth
Text: Dahlkild, Olle
Text: Dahlkild, Jens
Form: Balgård, Sture
Illustration: Frödin, Ulf
ISBN: 978-91-85581-53-5
Utgiven: 201105
Sidor: 96
Illustrerad: Ja
Band: Hft
Språk: Svenska