FRAKTFRITT FRÅN 200 KRONOR!


VI ERBJUDER ÄVEN FAKTURABETALNING
Balkong Förlag
LUFT

LUFT

840 SEK
Den här titeln går endast att köpa i vår webbutik.

LUFT
 är boken för fackfolk som bidrar till att öka medvetenheten om inomhusluftens betydelse för människans hälsa och välbefinnande.Här förklaras komplicerade samband på ett förståeligt sätt. Utgivare och producent av boken är Swegon Air Academy som också är ett forum för objektiv och företagsneutral förmedling av kunskap och erfarenheter från luftbehandlings- och inneklimatområdena. I boken, en antologi på 600 sidor beskrivs luftens väg från uteluftsintaget genom ett tänkt luftbehandlingssystem, via den betjänande lokalen och ner i våra lungor. Luft vänder sig till personer som har intresse och behov av att veta mera om luften vi andas och hur den påverkar oss men framförallt till dem som har möjlighet att påverka byggnadens utformning och inneklimat. Texterna har en populärvetenskaplig inriktning och boken är rikt illustrerad. Boken finns i svensk och engelsk version. 

Text: Nilsson, Conny
Form: Lenskog, Torbjörn
ISBN: 978-91-977443-0-0
Utgiven: 200805
Format: 190 x 289
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska