Semrén + Månsson Loggbok 2015
295 SEK

Semrén & Månsson Arkitektkontor har med jämna mellanrum gett ut en loggbok över sin verksamhet. Den här gången sker det i något som med goda skäl kan kallas en genombrottstid för kontoret. På tio år har kontoret mer än tredubblat sin personal och har nu verksamheter förutom vid huvudkontoret i Göteborg också

i Stockholm, Sankt Petersburg och Szczecin. Samtidigt har de alltmer komplexa och utmanande uppdragen uppmärksammats även för sin arkitektur. Repertoaren är bred, från historiskt återbruk till high-tech.

Magnus Månsson har sina rötter i 1980-talets intresse för arkitekturhistorien och platsens särdrag. Men han har även ett starkt intresse för teknik och ekonomi och för arkitektföretagandets villkor. Han söker en professionell arkitektroll som projektutvecklare.

English edition 978-91-87553-07-3  Översättning John Krause

Russian edition 978-91-87553-08-0  Översättning German Ivanov

Text: Caldenby, Claes
Text: Månsson, Magnus
Text: Brunnberg, Klas
Foto: Engström, Krister
Foto: Celander, Ulf
Foto: Leandersson, Bert
Foto: Semrén + Månsson
Form: BankerWessel
ISBN: 978-91-87553-06-6
Utgiven: 201510
Sidor: 176
Format: 210 x 297
Illustrerad: Ja
Band: Mjukband
Språk: Svenska